Leden 2018

Václav Bůžek, Rostislav Smíšek: Habsburkové 1526–1740

1. ledna 2018 v 14:24 | Habsburg |  Doporučená literatura

Základní informace: Název: Habsburkové 1526-1740 - Země Koruny české ve středoevropské monarchii
Autor: Václav Bůžek (editor), Rostislav Smíšek (editor) + dalších cca 40 autorů
Počet stran: 911 (včetně obsahu a rejstříku)
Nakladatelství: NLN
Rok: 2017
Mé hodnocení: 10/10

Masivní a velkolepé - tak by se dalo krátce a výstižně popsat knižní dílo, které vyšlo teprve na sklonku loňského roku. Nedivím se, že už i za tak krátkou dobu své existence, dokázala kniha sklidit mnoho pozitivních ohlasů. K těm se přidává i má maličkost. Stejně jako první díl, který popisuje dějiny habsburského rodu v letech 1740 - 1918, i tato kniha vznikala mnoho let pod patronátem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a podílelo se na ní přes 40 kvalifikovaných historiků z celé Evropy. Barvitým a čtivým, ale též zároveň odborným stylem nás autoři provází dlouhým obdobím, od nástupu Habsburků na český trůn v roce 1526 po smrt otce Marie Terezie v roce 1740.
Celá kniha se skládá z desíti kapitol - Habsburkové uprostřed raně novověké Evropy, Habsburští vládci, Sourozenci a manželky Habsburských vládců, Osoby ve stínu Habsburků, Stopy habsburské doby, Rezidence a dvory Habsburků, Rituály, ceremonie a každodennost na habsburských dvorech, Praha Rudolfa II., Vídeň Leopolda I. a Paměť habsburské doby. Každá z těchto kapitol se skládá z několika podkapitol. Dílo je protkáno mnoha portréty, obrazy a ilustracemi, které vše vhodně doplňují.
Zřejmě Vás nepřekvapí, že mé hodnocení je nanejvýš kladné. Všem fanouškům raného novověku by kniha neměla chybět v osobních knihovničkách.

Zároveň bych Vám chtěl popřát mnoho dobrého do nového roku, hlavně hodně štěstí, zdraví a poklidu!