Říjen 2017

Marie Leopoldina Tyrolská

2. října 2017 v 21:02 | Habsburg |  Manželky Habsburků
Podobizna císařovny Marie Leopoldiny ze sbírek tyrolského zámku Ambras (neznámý autor, 40. léta 17. století)

Budoucí habsburská císařovna přišla na svět 6. dubna 1632 v tyrolském Innsbrucku. Jejím otcem byl okněžněný tyrolský hrabě a někdejší pasovský biskup Leopold V. Habsburský (v českých dějinách známý hlavně díky tzv. vpádu pasovských do Čech z roku 1611), příslušník vedlejší linie rozvětveného habsburského rodu. Mariinou matkou byla Klaudie Medicejská, členka bohaté toskánské rodiny Medicejských. Marie Leopoldina se narodila jako nejmladší z potomků hraběcího páru. Svého otce nepoznala, neboť zemřel v době, kdy jí nebyl ještě ani rok. Vlády nad tyrolským hrabstvím se tak ujala Mariina matka Klaudie Medicejská. Prostředí, ve kterém Marie Leopoldina vyrůstala, bylo zcela prodchnuto italskou kulturou. Byť celou tehdejší Evropu sužovala brutální třicetiletá válka, v podalpském hrabství pořádali italské opery a užívali si nákladného způsobu života italské šlechty. Jediným mráčkem na jinak jasném nebi byla morová nákaza, jenž v Tyrolsku propukla roku 1635. Ta však Marii Leopoldinu na životě neohrozila.
Těhotná Marie Leopoldina Tyrolská se psíkem na portrétu Lorenza Lippiho z r. 1649

Tyrolská princezna, formovaná italskými vlivy, se roku 1641 stala kandidátkou na sňatek s falckým kurfiřtem Karlem Ludvíkem. Kurfiřt dal nakonec přednost Charlottě Hessensko-Kasselské, což ale Marii Leopoldinu nemuselo nikterak rmoutit, protože již o sedm let později o ni projevil zájem sám císař Ferdinand III. Habsburský. Kromě toho, že byl čerstvým vdovcem (jeho první manželka Marie Anna Španělská zemřela roku 1646 na následky otravy), byl císař Ferdinand též Mariíným bratrancem. Blízká příbuznost však tenkrát v panovnických kruzích nepředstavovala významnou překážku a tak se tyrolská princezna vypravila k vídeňskému císařskému dvoru. Sňatek mezi Ferdinandem III. a Marií Leopoldinou proběhl v červenci 1648 ve Linci. Oddával je papežský nuncius a Marie Leopoldina při té příležitosti svému choti věnovala vzácný dalekohled ze slonové kosti. V říjnu téhož roku byl uzavřen Vestfálský mír, jenž konečně ukončil krvavou třicetiletou válku. Sňatek Marie Leopoldiny s Ferdinandem III. se tak ve světle této události jevil jako příslib nových, nadějnějších časů. Na počest jejich svatby složil italský hudební skladatel Giovanni Felice Sanchez operu s názvem I Trifoni d´Amore. Její premiéru, jenž měla proběhnout v Praze, ale náhle překazila smrt polského krále.
Rytina Marie Leopoldiny Tyrolské z roku 1648

Manželství Marie Leopoldiny s císařem Ferdinandem III. Habsburským bylo šťastné. Císař byl mírné, laskavé povahy a své mladé manželky si vážil. Hrabě Khevenhüller zaznamenal, že při oslavách masopustu se císařovna převlékla do španělského kostýmu, "jenž Jejímu majestátu tak velmi slušel, že když ji císař uviděl, nejprve zbledl a poté celý zčervenal". Marie krátce po sňatku otěhotněla a zdálo se, že vše je na nejlepší cestě. Dne 7. srpna 1649 přivedla ve Vídni na svět syna, jenž při křtu obdržel jméno Karel Josef. Sedmnáctiletá Marie Leopoldina byla ale porodem tak vyčerpána, že ještě téhož dne skonala. Pohřbena byla ve vídeňské císařské hrobce. Ferdinand III. se o dva roky později oženil s mantovskou princeznou Eleonorou Marií Gonzagovou.
Ačkoliv se Marie Leopoldina Tyrolská do historie nijak výrazně nezapsala, její nešťastný osud doplňuje pestrou mozaiku evropské historie.
Rakev císařovny Marie Leopoldiny Tyrolské ve vídeňské císařské hrobce