Květen 2017

Zámek Hof

14. května 2017 v 13:06 | Habsburg |  Habsburská sídla
Pohled na okázalý barokní zámek Hof z ptačí perspektivy

Skvostný barokní zámek Hof bychom nalezli kousek od rakouských hranic se Slovenskem. Na místě dnešního přepychového sídla stávala už ve středověku pevnost, v pramenech uváděná jako "Veste Hof". Tato pevnost byla dlouhou dobu ve vlastnictví rodu Eckartsauerů. Rodina Eckartsauerů zdejší region vlastnila až do počátku 16. století, kdy pevnost získal šlechtic Eustachius Pranckch z Rickersdorfu. Za Pranckchů z Rickersdorfu byl středověký objekt poškozen povodněmi, což Friedricha Pranckcha z Rickersdorfu kolem roku 1620 přimělo k výstavbě nového renesančního zámku, zvaného "Hofberg".
Erb rodu Pranckchů z Rickersdorfu, stavitelů renesančního zámku Hofberg

Na významu nabyl zámek až o sto let později, kdy jej roku 1725 zakoupil princ Evžen Savojský. Uznávaný habsburský vojevůdce, milovník umění a kultivovaný šlechtic nechal starý renesanční zámek přebudovat v módním barokním slohu. Autorem přestavby zámku byl tehdy populární architekt Johann Lucas von Hildebrandt. Hildebrandt byl znám i v českých zemích. Jeho nadání se například podepsalo na architektuře baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí či na harrachovském zámku v Kuníně u Nového Jičína. Evžen Savojský jej již roku 1714 pověřil výstavbou paláce Dolního Belvederu ve Vídni. Princ Evžen byl touto elegantní barokní stavbou nadšen a tak architektových služeb využil i při výstavbě rozlehlejšího Horního Belvederu na počátku 20. let 18. století.
Během přestavby byl celý zámek Hof vyzdoben okouzlujícími sochami a na Evženovo přání vznikla nová zámecká kaple, zkrášlená freskami od malíře Carla Innocenze Carloneho. Oltářní obraz s motivem snímání Krista z kříže vytvořil mistr Francesco Solimena. Na zámku též vyrostla sala terrena, slavnostní sál a okolí obklopila terasovitá francouzská zahrada s fontánami a vodotrysky. Krom Hofu vlastnil princ Evžen i nedaleký zámeček Niederweiden. Obě stavby vojevůdce bohatě využíval až do roku 1736, kdy se ve Vídni odebral na věčnost.
Původní překrásná barokní kaple z dob prince Evžena Savojského

Hof i blízký Niederweiden připadl na základě dědického konání Evženově neteři Anně Viktorii Savojské a jejímu choti Josefovi Friedrichovi Sasko-Hildburghausenskému. Manželé oba zámky drželi až do roku 1755, kdy je získala habsburská panovnice Marie Terezie s chotěm Františkem Štěpánem Lotrinským. Velikou slávu zažil zámek Hof v roce 1766, kdy se zde vdávala princezna Marie Kristýna Habsbursko-Lotrinská za vévodu Alberta Kazimíra Těšínského. V 70. letech 18. století bylo z podnětu císaře Josefa II. zbudováno nové poschodí a došlo též k úpravě místností v prvním poschodí pod vedením architekta Franze Antona Hillebrandta. Během této rozsáhlé přestavby tak vzniklo například apatmá Marie Terezie či herna, která nahradila původní předpokoj z dob Evžena Savojského. Obě místnosti můžeme na zámku obdivovat dodnes.
Takto zámek zachytil malíř Canaletto na počátku 60. let 18. století (vlevo v pozadí si povšimněte zřícenin slovenského hradu Devín - z Hofu na Slovensku to je co by kamenem dohodil)

Sláva zámku jako barokního habsburského sídla však s příchodem 19. století začala pohasínat a definitivně vyhasla v roce 1898, kdy předal císař František Josef I. celý zámecký areál do rukou rakouské vojenské správy. Na Hofu se pak usídlil Vojenský institut jezdectví a jízdy. Drahocenný mobiliář byl převezen do Vídně. Po rozpadu monarchie zůstával Hof i nadále veřejnosti nepřístupný. Vojáci se na zámku objevili i po druhé světové válce, kdy zámek obsadila sovětská vojska, jenž okupovala část východního Rakouska.
Na lepší časy se zámku začalo blýskat až v roce 1986, kdy byla uspořádána zajímavá výstava s názvem "Princ Evžen a barokní Rakousko". Při té příležitosti došlo k nákladné renovaci zámku i přilehlých terasovitých zahrad. Historické sály se znova zaplnily původním nábytkem a do zámku se navrátil život. Roku 2007 byla zrekonstruována přilehlá oranžerie a menší rekonstrukce probíhají doposud. Zámek Hof je tak dnes vyhledávanou a oblíbenou rakouskou památkou, která ročně přiláká tisíce turistů.
Pohled na čestný dvůr zámku

125. narozeniny královny Zity Bourbonsko-Parmské

9. května 2017 v 18:13 | Habsburg |  Zajímavosti

Dnes, 9. května 2017, uplyne 125. let od narození poslední české královny a rakousko-uherské císařovny Zity Bourbonsko-Parmské.

Zita Maria delle Grazie Adelgonda Micaela Raffaela Gabriella Giuseppina Antonia Luisa Agnese Bourbonsko-Parmská spatřila světlo světa 9. května 1892 na panství Villa Pianore v Itálii.

Skonala 14. března 1989 v Zizers ve Švýcarsku. Pohřbena byla v Císařské hrobce ve Vídni.

Čest její památce!