Červenec 2015

Gutmannové

8. července 2015 v 19:05 Šlechtické rody

Erb rodu Gutmannů
 
Za zakladatele rodu Gutmannů bývá považován Isaak Gutmann, který žil v 18. století. Jeho syn Marcus Leopold (1774 - 1838) si v moravském Lipníku nad Bečvou vybudoval textilní dílnu. Celkem se mu dařilo, ale ve 30. letech 19. století se dostal do finančních problémů a brzy nato zemřel. Jeho nejstarší syn Wilhelm Wolf Isaak (1826 - 1895) proto zanechal studií teologie a vrátil se zpět do Lipníku, kde začal podnikat aby uživil rodinu. V podnikání se Wilhelmovi dařilo. Stal se úspěšným obchodníkem s uhlím, obilím a sádrou. Roku 1853 založil společně s bratrem Davidem (1834 - 1912) firmu Gebrüder Gutmann a začal skupovat doly na Ostravsku. Ve Vídni vlastnili továrnu na výrobu lokomotiv. Díky kupníma nájemním smlouvám se Gutmannům na přelomu 60. a 70. let podařilo ovládnout téměř polovinu obchodu s uhlím a koksem v ostravsko - karvinském revíru. Budovali i lihovary, cihelny a cukrovary. V 90. letech 19. století se jejich koncern stal největším zaměstnavatelem v Rakousku - Uhersku. Wilhem se také věnoval dobročinné činnosti. Sponzorovali nemocnice, chudobince i školská zařízení. Roku 1878 získali bratři Wilhelm a David Gutmannové od císaře Františka Josefa I. šlechtický titul. Wilhelm zemřel v roce 1895. Byl dvakrát ženatý a zanechal po sobě tři dcery (z těch nejvíce vynikla Elisabeth, která se provdala za lichtenštejnského knížete Františka I.) a dva syny. Mladší syn Moritz, byl během druhé světové války zavražděn nacisty. Starší Max (1857 - 1930) vystudoval Vysokou školu technickou. Zabýval se hlavně hutnictvím. Roku 1922 založil Bank Gutmann - tato banka existuje dodnes. Uzavřel skandální sňatek s dcerou herce dvorního divadla Emílií Hartmann. S Emílií zplodil dva syny a tři dcery. Maxův majetek roku 1930 převzal jeho syn Wolfgang, který jej ale prodal Německé říši za 4,15 milionů říšských marek - tyto peníze ale nikdy neviděl, jelikož je pohltily různé byrokratické poplatky a daně.
Wilhelm Wolf Isaak Gutmann (1826 - 1895)

Wilhelmův mladší bratr David se staral o správu rodinného majetku. Zakoupil renesanční zámek v moravském Tovačově a zahájil jeho moderní přestavbu. Davidův majetek zdědil jeho vnuk Wilhelm Hermann (1889 - 1966), který byl sice sedmkrát ženatý ale bezdětný. Při nástupu nacistů přijal kubánské občanství a uprchl do Švýcarska. Tovačovský zámek zabral úřad říšského protektora a roku 1945 byl znárodněn. Potomci Gutmannů dnes žijí převážně v Rakousku.
Zámek Tovačov v roce 1912